• Lời nói đầu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-01-Loi-noi-dau.mp3
 • Dẫn nhập
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-02-Dan-nhap.mp3
 • Ngài Ma Ha Ca Diếp ngộ Thiền
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-03-Ca-Diep-ngo-thien.mp3
 • Dòng chảy mạch nguồn Thiền tông
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-04-Dong-chay.mp3
 • Bài kệ 80 câu Đức Phật dạy trong Bể tánh thanh tịnh Phật tánh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-05-80-Cau-Be-Tanh.mp3
 • Bài kệ Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-06-Do-5-anh-em.mp3
 • Bài kệ Đức Phật độ cụ ông Thường Pháp Tín
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-07-Do-Cu-Thuong-Phap-Tin.mp3
 • Bài kệ Đức Phật dạy vượt cửa Hải Triều
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-08-Day-vuot-Hai-Trieu-Am.mp3
 • Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền Thiền Tông
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-09-Ngu-To-truyen-thien-Tong.mp3
 • Bài kệ 200 câu của Đức vua Trần Nhân Tông
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-10-Bai-Ke-Vua-Tran-Nhan-Tong.mp3
 • Thiền sư Thần Tán độ Thầy
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-11-Thien-su-Than-Tan.mp3
 • Tiểu sử chùa Thiền Tông Tân Diệu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-12-Tieu-su-chua-Tan-Dieu.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của anh Nguyễn Văn Nghĩa - Bình Chánh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-13-Anh-Nguyen-Van-Nghia.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Thiền sư Thích Phổ Chánh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-14-Thien-su-Thich-Pho-Chanh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Đinh Thắng Vạn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-15-Ky-su-Dinh-Thang-Van.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Thầy Thích Thiện Chơn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-16-Thay-Thich-Thien-Chon.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cụ ông Trịnh Vĩnh Bình
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-17-Ong-Trinh-Vinh-Binh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Mạc Thiên Quân
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-18-Ky-su-Mac-Thien-Quan.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cụ ông Nguyễn Chánh Trung
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-19-Ong-Nguyen-Chanh-Trung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cụ ông Lâm Chí Hùng
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-20-Ong-Lam-Chi-Hung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Cơ khí Lê Trọng Khanh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-21-Ky-su-Le-Trong-Khanh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông La Ngọc Lâm
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-22-Ong-La-Ngoc-Lam.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Thầy giáo Đinh Khánh Vân
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-23-Thay-giao-Dinh-Khanh-Van.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của bà bán chè - Huỳnh Thị Thu Lan
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-24-Ba-Huynh-Thi-Thu-Lan.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Như Nhàn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-25-Ong-Nguyen-Nhu-Nhan.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Văn Bình
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-26-Ong-Nguyen-Van-Binh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Chung Minh Dũng
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-27-Ong-Chung-Minh-Dung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cô Trần Nguyệt Minh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-28-Co-Tran-Nguyet-Minh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Lê Khuê Bích
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-29-Ong-Le-Khue-Bich.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Thái Văn Thôi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-30-Ong-Thai-Van-Thoi.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Phan Thành Thức
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-31-Ong-Phan-Thanh-Thuc.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cô Ngô Thị Ngọc Ánh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-32-Co-Ngo-Thi-Ngoc-Anh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Huỳnh Thanh Hồng
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-33-Ong-Huynh-Thanh-Hong.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Cao Anh Kiệt
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-34-Ong-Cao-Anh-Kiet.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của anh Nguyễn Ngọc Thành
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-35-Anh-Nguyen-Ngoc-Thanh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cô Trần Thị Phi Phụng
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-36-Co-Tran-Thi-Phi-Phung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của cụ ông Lê Đại Trung
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-37-Cu-Le-Dai-Trung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Lê Hoàng Sơn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-38-Ong-Le-Hoang-Son.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Phạm Văn Mười
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-39-Ong-Pham-Van-Muoi.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Mạc Lục Thanh
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-40-Ong-Mac-Luc-Thanh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Văn Sáu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-41-Ong-Nguyen-Van-Sau.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Lê Hoàng Thọ
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-42-Ong-Le-Hoang-Tho.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Đỗ Ngọc Tốt
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-43-Ong-Do-Ngoc-Tot.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của tiến sĩ Trần Phát Trung
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-44-Tien-si-Tran-Phat-Trung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Lâm Chánh Trung
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-45-Ky-su-Lam-Chanh-Trung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Đinh Huệ Thắng
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-46-Ky-su-Dinh-Hue-Thang.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Từ Quốc Công
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-47-Ong-Tu-Quoc-Cong.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Bùi Đình Quí
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-48-Ong-Bui-Dinh-Qui.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Thạc sĩ Y Khoa Đinh Quốc Trang
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-49-Thac-si-Dinh-Quoc-Trang.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Trịnh Đình Trung
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-50-Ky-su-Trinh-Dinh-Trung.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Triệu Chí Trung
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-51-Ong-Trieu-Chi-Trung.mp3-
 • Bài kệ ngộ Thiền của Nhà Văn Mai Ánh Dương
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-52-Nha-Van-Mai-Anh-Duong.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Thái Phiên
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-53-Ong-Nguyen-Thai-Phien.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Lâm Trọng Kính
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-54-Ong-Lam-Trong-Kinh.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Trương Trọng Truyền
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-55-Ong-Truong-Trong-Truyen.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Giáo sư Lê Anh Quân
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-56-Giao-su-Le-Anh-Quan.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Trịnh Đình Quân
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-57-Bac-si-Trinh-Dinh-Quan.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của Kỹ sư Vũ Minh Tuấn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-58-Ky-su-Vu-Minh-Tuan.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Võ Quốc Triệu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-59-Ong-Vo-Quoc-Trieu.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của ông Trần Công Sơn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-60-Ong-Tran-Cong-Son.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Đặng Minh Trí
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-61-Bac-si-Dang-Minh-Tri.mp3
 • Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Triệu Thị Yến Vi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-62-Bac-si-Trieu-Thi-Yen-Vi.mp3
 • Kết luận
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q6.jpg
 • ĐĨA 6: HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ NHỮNG VỊ NGỘ THIỀN
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q6/Q6-63-Ket-Luan.mp3